Skip to main content

Vloga NVOjev v procesu dezinstitucionalizacije

Objavljeno: Pet, 02.04.2021 - 19:12

Pripravili smo strokovni posvet o vlogi nevladnih organizacij pri udejanjanju dezinstitucionalizacije in uresničevanju človekovih pravic.

V Muzeju norosti na Tratah osveščamo domačo in tujo javnost o tem, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Dosedanje izkušnje sodelovanja Muzeja norosti s širšo javnostjo kažejo, da so ljudje s to temo zelo slabo seznanjeni, po ogledu muzeja pa veliko bolj odprti za pogovor o nujnosti dezinstitucionalizacije in razvoja storitev v skupnosti, kot so bili prej. Kot nevladna organizacija, ki od leta 2013 deluje v lokalnem okolju in širše po Sloveniji, se želimo v prihodnje čim bolje povezati z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so aktivne na področju duševnega zdravja. V ta namen organiziramo prvi strokovni posvet NVO, s katerim želimo v središče razprave postaviti vprašanje razvoja storitev v skupnosti, ki podpirajo uresničevanje pravice ljudi z ovirami do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost. To je nujen del procesa implementacije Konvencije Združenih narodov o pravicah ljudi z ovirami. Kot organizacija, ki ohranja spomin ljudi z izkušnjo institucionalizacije in obenem ohranja spomin na ljudi, ki so nekoč živeli nevidno življenje za grajskimi zidovi, želimo skupaj z drugimi NVO-ji prispevati h krepitvi kolektivnega zagovorništva, lokalnih procesov dezinstitucionalizacije in k ozaveščanju za zmanjšanje kršitev človekovih pravic v Sloveniji.

 

Program posveta:

  • Iz institucij k ljudem v muzeju norosti (dr. Sonja Bezjak, Muzej norosti)

  • Ljudje z ovirami in uresničevanje človekovih pravic (prof. dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo)

  • Prispevki NVO-jev (storitve v skupnosti - dobre in slabe prakse uresničevanja ČP) in razprava (*glej spodaj)

  • Dogovor o trajnem sodelovanju NVO-jev in krepitvi zmogljivosti sektorja pri uresničitvi človekovih pravic

  • Zaključek in ogled Muzeja norosti

 

Posvet organiziramo v okviru projekta »Iz institucij k ljudem«, ki je financiran s strani Active Citizens Fund, v projektu sodelujemo z Zavodom Franko Maribor. S projektom želimo osveščati o kršitvah človekovih pravic v institucijah za ljudi z ovirami v Sloveniji in se zavzemamo za strukturne spremembe na tem področju.

 

Vabimo vas, da sodelujete s prispevki. *Nekaj izhodiščnih vprašanj za NVO-je:

Na kakšne načine si vaša NVO prizadeva za uresničevanje človekovih pravic ljudi z ovirami? Kako se vaša NVO razvija v smeri večjega vpliva uporabnikov? Kdo so največji zavezniki NVO-jev na področju duševnega zdravja in hendikepa, kje še lahko iščemo vire moči? Kako bi se lahko povezali in pospešili razvoj storitev v skupnosti in proces dezinstitucionalizacije? Kaj so danes največje ovire dezinstitucionalizacije? Kaj bi s pomočjo muzeja norosti želeli sporočiti javnosti, obiskovalcem muzeja?

 

Datum posveta: sreda, 26. 5. 2021, ob 10ih

 

Lokacija: grad Cmurek na Tratah, Trate 7, 2213 Zgornja Velka

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice