Skip to main content
skupinska spalnica

Iz institucij k ljudem

V Muzeju norosti domačo in tujo javnost ozaveščamo o tem, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Izkušnje kažejo, da so ljudje s tem sistemskim problemom slabo seznanjeni in da kljub opozorilom stroke ni politične volje za izvedbo procesa dezinstitucionalizacije, ki se je začel in končno tudi ustavil z zaprtjem zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah, v katerem od leta 2013 delujemo.

Glavni cilj projekta je osveščanje mladih o kršitvah človekovih pravic v institucijah v Sloveniji in za družbeno spremembo v smeri odpravljanja institucij in uveljavljanja socialno varstvenih storitev v skupnosti, zato tudi naslov projekta Iz institucij k ljudem. Izobraževalna orodja in program bomo razvili v sodelovanju z izbranima partnerjema, Muzejem narodne osvoboditve iz Maribora ter Učnim in spominskim krajem grad Hartheim iz Avstriji. Gre za muzeja, ki sta specializirana za predstavljanje težavne dediščine in človekovih pravic ter ponujata bogat pedagoški program za mlade. V izobraževalna orodja bomo vključili pričevanja ljudi, ki so živeli v institucijah ali še danes v njih živijo, in tako prispevali h krepitvi glasu ranljive skupine, ki je izrinjena na obrobje, neslišna in nevidna. Pri tem nam bo pomagal partner Zavod Franko, katerega poslanstvo je zagotavljanje podpore osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju na način, ki jim omogoča življenje v skupnosti, torej zunaj institucij.

Cilj je, da že v času 2-letnega projekta v programe vključimo študente in pedagoge ter ocenimo spremembo po izvedbi programov.

Kontaktna oseba: dr. Sonja Bezjak

Partnerja: Zavod FrankoMuzej narodne osvoboditve Maribor

Sodelujoča organizacija: Učni in spominski kraj, grad Hartheim Avstrija

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023

Financer projekta: Program Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške)

 

Active Citizens Fund

 

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice