Skip to main content

Strokovni posvet muzejev o varstvu težavne kulturne dediščine

Objavljeno: Pon, 13.05.2024 - 20:59

V Muzeju norosti smo na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Ogledu Muzeja norosti bo sledila razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine in iskanje možnosti za prihodnje povezovanje. 

 

 

Kdaj: ponedeljek, 20. 5. 2024
 

Kje: Muzej norosti na gradu Cmurek
 

Muzej norosti je leta 2014 ustanovila dediščinska skupnost z naslednjim poslanstvom:

  • V Muzeju norosti si s svojimi dejavnostmi prizadevamo za ohranitev in revitalizacijo gradu Cmurek, v katerem je več desetletij deloval Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, in tako prispevamo k procesu dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine smo povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Predstavili jim bomo ta svojevrsten muzej in njegovo osrednjo razstavo Neskončne Trate norosti. Sledila bo razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine, ki jo označujemo z različni termini, kot so »težavna«, »težka«, »sporna«, »temačna dediščina« ter o izkušnjah z obiskovalci in obiskovalkami z namenom deliti dobre prakse. Pogovor bo moderirala dr. Alenka Pirman. V zaključku bomo preverili možnosti za prihodnje povezovanje in sodelovanje muzejev težavne dediščine. 


Program 

ponedeljek, 20. 5. 2024

  • 10.00: Prihod in kava
  • 10.30: Voden ogled po stalni razstavi Muzeja norosti 
  • 12.30 - 13.30: Kosilo
  • 13.30 - 15.30: Posvet moderira dr. Alenka Pirman

Muzej norosti je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture. V gradu Cmurek je na ogled 13 stalnih razstav. Slovensko muzejsko društvo je Muzeju norosti leta 2023 podelilo Valvasorjevo častno priznanje za posebne zasluge pri varstvu kulturne dediščine in težavni interpretaciji fenomena norosti.
 

Dr. Alenka Pirman je doktorica heritologije, umetnica in publicistka. Posveča se proučevanju produkcije (sporne) kulturne dediščine in umetniško-raziskovalnemu delu na prepletu umetnostnega in muzealskega polja.
 
 

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice