Skip to main content
Projekt Obvezna smer DI

Obvezna smer DI

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo.

Muzej norosti si je ustvaril posebno mesto na presečišču kulture, sociale, izobraževanja in pričanja za ljudi, ki so v zavodih za dolgotrajno oskrbo še danes samo zato, ker v Sloveniji zaostajamo z organizacijo izvajanja podpornih storitev v skupnosti. Dezinstitucionalizacija v središče postavlja proces preselitve ljudi iz posebnih socialno varstvenih zavodov, kjer so sistemsko segregirani in socialno izključeni, nazaj v skupnost, kjer bodo na voljo storitve. Med splošno javnostjo, politiki in odločevalci ni znano, da so ljudem v zavodih sistemsko kršene človekove pravice. Velja široko sprejeto prepričanje, da je tam zanje dobro poskrbljeno. Ker je Slovenija v procesu priprave Strategije za dezinstitucionalizacijo, obstaja tveganje, da bo znova preslišan glas nevidne manjšine razvrednotenih državljanov in državljank.

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo. V času priprave strategije bomo ozaveščali javnost in odločevalce o osebnih izkušnjah ljudi in opozarjali na nevarnost, da se še naprej vzdržuje institucionalne storitve ali da te dobijo samo novo ime, npr. storitve v skupnosti, ki se bodo odvijale naprej po institucionalnih praksah (taki primeri so znani in nanje opozarjajo tudi Smernice ZN o dezinstitucionalizaciji).

Kontaktna oseba: Darja Farasin,

E-naslov: info@muzejnorosti.eu

Telefon: 031 238 877

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Financer projekta: CNVOS - Projekt je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške

Impact4values

Aktualne objave

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice