Skip to main content
Iz institucij k ljudem 2

IZ INSTITUCIJ K LJUDEM 2

Muzej norosti se je uveljavil kot točka pogovora o duševnem zdravju in norosti, o temah, ki sta sicer tipično odrinjeni iz običajnih okolij.

Muzej norosti se je uveljavil kot točka pogovora o duševnem zdravju in norosti, o temah, ki sta sicer tipično odrinjeni iz običajnih okolij. Govoriti o ljudeh z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju je še vedno tabu, ljudje so marginalizirani, socialno izključeni, nevidni in neslišni. V družbi pa obstaja trdno prepričanje, da je za zavodskimi zidovi zanje še kar dobro poskrbljeno in da je dezinstitucionalizacija utopija. V projektu Iz institucij k ljudem 2 bomo intenzivno delali na razširitvi mreže obiskovalcev in obiskovalk, s ciljem, da se v Muzeju norosti na konkretnem zgodovinskem primeru seznanijo s tem, zakaj nameščanje ljudi v zavode za dolgotrajno oskrbo škoduje ljudem, skupnostim in družbi. Posebej se bomo posvetili mladim (študenti različnih disciplin, dijaki), predavateljicam in predavateljem, strokovnim delavkam in delavcem (CSD, CUDV, VDC, nevladne organizacije in druge podporne službe pri dolgotrajni oskbi).

Zbirali bomo pričevanja ljudi z izkušnjo življenja v zavodu in/ali psihiatrije. Razstavo Neskončne Trate norosti bomo v enem delu dopolnili s taktilnimi elementi za boljšo dostopnost senzorno oviranim obiskovalcem s tem se bomo trudili delovati inkluzivno in iskati rešitve, ki večajo dostopnost kulture in kulturne dediščine.

Kontaktna oseba: Darja Farasin,
e-naslov: darja.farasin@muzejnorosti.eu,
telefon: 031 238 877

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 do 31. 3. 202

Financer projekta: Program Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške)

 

Active Citizens Fund

 

Prijavite se na novice
 

Če želite biti obveščeni o dogajanju pri nas, nam zaupajte svoj email naslov.
 

Vaš e-naslov bomo hranili za pošiljanje obvestil Muzeja norosti, teh podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. V kolikor obvestil Muzeja norosti ne želite več prejemati, nam to sporočite na info@muzejnorosti.eu in vaš e-naslov bomo izbrisali iz našega seznama. Hvala za zaupanje.

V katerem jeziku želite prejemati novice