Category Archives: Obvestilo / Mitteilung / Notice

Nori december na gradu Cmurek, 16. 12. 2017 / Verrückte Dezember im Schloss Obermureck, 16. 12. 2017

Je že res, da december poka po šivih od dogodkov, pa vendarle bi bilo pregrešno, če bi zamudili ta pravi »nori december« v Muzeju norosti.
Zato dovolite, da vas medse povabimo v soboto, 16. decembra 2017, med 14. in 17. uro, ko se bomo srečali, družili, zabavali na dvorišču gradu Cmurek.
Tako kot vsako leto, smo tudi letos povabili ustvarjalce in rokodelce iz okolice, da se s svojimi izdelki predstavijo na stojnicah. Medse smo povabili tudi socialne in kulturne iniciative, ki si prizadevajo za višjo kakovost življenja v regiji.
Pod grajsko smreko bo spet dišalo po kuhanem vinu, čaju in domačih piškotih. Za glasbeno popestritev bodo poskrbeli lokalni pevski zbori. Otroci se bodo lahko udeležili posebne otroške delavnice »Pri Zeleni hiški«.
Pridružite se nam v soboto, 16. decembra 2017, med 14. in 17. uro, na gradu Cmurek.
*********************
Zweifellos reihen sich im Dezember die Ereignisse nahtlos aneinander, trotzdem wäre es sehr schade, wenn ihr den richtigen „Verrückten Dezember“ im Museum des Wahnsinns versäumen würdet.
Wir möchten euch daher noch einmal einladen, dass wir uns am Samstag, dem 16. Dezember 2017 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr am Schloss Obermureck treffen und zusammen feiern.
Wie jedes Jahr haben wir auch heuer wieder Kunstschaffende und Handarbeiter aus der Umgebung eingeladen, sich mit ihren Erzeugnissen auf Standerln zu präsentieren. Weiters haben wir auch Vertreter sozialer und kultureller Initiativen, die sich um eine höhere Lebensqualität in der Region bemühen, eingeladen.
Unter der Schlossfichte wird es wieder nach Glühwein, Tee und hausgemachten Keksen duften. Für die musikalische Bereicherung werden lokale Gesangschöre sorgen. Die Kinder können bei einer besonderen Bastelwerkstadt „Beim Grünen Häuschen“ mitmachen.
Gesellt euch zu uns am Samstag, dem 16. Dezember 2017 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr am Schloss Obermureck in Trate (SI)!

Namenite 0,5 % dohodnine 2017 Zavodu Muzej norosti, Trate

foto_by_KatjaBidovecFoto by: Katja Bidovec

V Muzeju norosti že od leta 2013 kot prostovoljci izvajamo aktivnosti za:
– oživitev gradu Cmurek,
– ohranjanje in promocijo kulturne in naravne dediščine,
– čezmejno povezovanje ter vključevanje socialno ranljivih.

Na podlagi številnih izvedenih aktivnosti je Ministrstvo za kulturo naši organizaciji podelilo status delovanja v javnem interesu na področju kulture in kulturne dediščine.
Vabimo vas, da našo predanost, skrb in znanje, ki ga kot prostovoljci vlagamo za skupno dobro, nagradite tako, da našemu zavodu namenite 0,5 % davka od vaše dohodnine (v nasprotnem primeru bo ta delež sicer pripadel državnemu proračunu).

To storite tako, da v spodnji obrazec vpišete svoje podatke, ga natisnete in nam ga podpisanega vrnete ali ga sami posredujete na naslov: Finančni urad Maribor, Titova c. 10, 2000 Maribor, in sicer najkasneje do 31. 12. 2017.

Z vašo podporo bomo še bolje opravljali svoje poslanstvo. S podporo boste pomagali soustvarjati skupno prihodnost.

Za vsa dodatna vprašanja smo z veseljem na voljo.

Dohodnina_MuzejNorosti_2017

Ekipa Muzeja norosti se toplo priporoča in lepo pozdravlja!

“Nori december” na gradu na Tratah, 17. 12. 2016 / „Verrückte Dezember“ im Schlosses Obermureck in Trate (SI), 17.12.2016

Še zadnjič v tem letu vas vabimo, da se nam pridružite v Muzeju norosti. In sicer v soboto, 17. decembra 2016, med 15. in 18. uro, ko se bo na dvorišču gradu Cmurek odvil tradicionalni »Nori december« s ponijem Luckyem.

Tako kot vsako leto, smo tudi letos povabili ustvarjalce in rokodelce iz okolice, da se s svojimi izdelki predstavijo na stojnicah. Medse smo povabili tudi socialne in kulturne iniciative, ki si prizadevajo za višjo kakovost življenja v regiji.

Pod grajsko smreko bo spet dišalo po kuhanem vinu, čaju in domačih piškotih. Za glasbeno popestritev bodo poskrbeli lokalni pevski zbori. Otroci se bodo lahko udeležili posebne otroške delavnice »Pri Zeleni hiški«.

Z likovno razstavo pa se bodo predstavile tudi ljubiteljske slikarke in osnovnošolci, ki so v okviru poletne likovne kolonije ““Moja duša na platnu 3″” ustvarjali na temo kič: razstava bo na ogled v prvem nadstropju gradu Cmurek.

Ta dan si bo mogoče ogledati grad Cmurek in razstave Muzeja norosti:
– Neskončne Trate norosti,
– Skrivnostni svet reke Mure,
– Skladatelji klasične glasbe s težavami v duševnem zdravju.

Pridružite se nam v soboto, 17. decembra 2016, med 15. in 18. uro, na gradu Cmurek.

Muzej norosti, Trate

plakat_nori_december_2016

********************

Noch ein letztes Mal in diesem Jahr laden wir euch ein, mit uns im Museum des Wahnsinns zusammenzukommen und zwar am Samstag, dem 17. Dezember 2016, wenn sich im Hof des Schlosses Obermureck in Trate (SI) wieder der „Verrückte Dezember“ abspielen wird.

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer wieder Kunstschaffende und Handarbeiter aus der Umgebung eingeladen, sich mit ihren Erzeugnissen auf Standerln zu präsentieren. Weiters haben wir auch Vertreter sozialer und kultureller Initiativen, die sich um eine höhere
Lebensqualität in der Region bemühen, eingeladen.

Unter der Schlossfichte wird es wieder nach Glühwein, Tee und hausgemachten Keksen duften. Für die musikalische Bereicherung werden lokale Gesangschöre sorgen. Die Kinder können bei einer besonderen Bastelwerkstadt mit Pony Lucky „Beim Grünen Häuschen“ mitmachen.

Mit einer Bilderausstellung werden sich auch Hobbymaler und Volksschüler vorstellen, die im Rahmen der Sommer- Malerkolonie „Mein Geist auf der Leinwand 3“ Werke zum Thema Kitsch gestaltet haben. Die Ausstellung wird im ersten Stock des Schlosses Obermureck zu besichtigen
sein.

An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, sich die Ausstellungen des Museums des Wahnsinns anzusehen:
– SpielWiesen des Wahnsinns,
– Geheimnisvolle Welt der Mur,
– Komponisten klassischer Musik mit Schwierigkeiten mit der geistigen Gesundheit.

Gesellt euch zu uns am Samstag, dem 17. Dezember 2016 zwischen 15:00 und 18:00 Uhr am Schloss Obermureck in Trate (SI)!

Museum des Wahnsinns, Trate

Plakat Verrückte Dezember 2016

Kako gradimo Muzej norosti / Wie wir das Museum des Wahnsinns bauen

V četrtek, 29. septembra 2016, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije organizira posvet o projektu revitalizacije gradu Cmurek. V ospredju bo projekt Muzej norosti, ki teče že od leta 2013.

Ob tej priložnosti želimo spomniti na nekaj dejstev:

Od leta 2013 je ekipa Muzeja norosti izpeljala več kot 72 dogodkov, ki so v grad Cmurek pripeljali že več kot 3000 ljudi iz vse Slovenije in Avstrije.
V tem času smo ustvarili široko mrežo domačih in tujih strokovnjakov, ki so brezplačno z nami delili svoja znanja in izkušnje ter pomagali graditi muzej norosti in odpirati grad Cmurek širši javnosti.
V tem času smo zgradili mrežo prijateljskih organizacij z različnih področij, ki so nam pomagale soustvarjati program in dogodke ter oživljati dogajanje v opusteli regiji.
Projekt išče in nudi rešitve za tri ključne družbene probleme:
1) potreba po novih delovnih mestih v regiji;
2) potreba po ohranitvi kulturne dediščine;
3) potreba po deinstitucionalizaciji v regiji.
Vse dosedanje delo je bilo opravljeno brezplačno, s predanostjo, znanjem in izkušnjami številnih prostovoljcev, ki se zavedajo pomena projekta in njegove dobrobiti za skupnost! Za skupno dobro!

Muzeju norosti svojo podporo izrekajo:
1. Člani mednarodne iniciative za deinstitucionalizacijo v regiji Alpe Donava Jadran >>
2. ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor >>
3. Universalmuseum Joanneum, Museum in Palais, Graz >>
4. REMA Early Music in Europe >>
5. Festival Seviqc Brežice >>
6. Festival Ljubljana >>
7. WWF Avstrija >>
8. Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša >>

*************************************

Am Donnerstag, dem 29. September 2016, organisiert das Ministerium für Arbeit, Familie, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Republik Slowenien eine Beratung über das Projekt der Revitalisierung des Schlosses Obermureck. Im Vordergrund steht das Projekt Museum des Wahnsinns, das schon seit dem Jahr 2013 läuft.

Bei der Gelegenheit wollen wir gern an einige Tatsachen erinnern.

Seit dem Jahr 2013 hat die Belegschaft des Museums des Wahnsinns mehr als 72 Veranstaltungen durchgeführt. Dabei konnten mehr als 3.000 Besucher aus ganz Slowenien und aus Österreich angezogen werden.
In dieser Zeit konnten wir ein weitreichendes Netz in- und ausländischer Fachleute aufbauen, die mit uns ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilten und uns halfen, das Museum des Wahnsinns zu gründen und das Schloss Obermureck einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
In dieser Zeit bauten wir ein Netz befreundeter Organisationen aus verschiedenen Fachgebieten auf, die uns halfen, ein Programm und Veranstaltungen zu gestalten sowie das Geschehen in der verlassenen Region zu beleben.
Das Projekt sucht bzw. bietet Lösungen für drei grundlegende gesellschaftliche Probleme:
1) Bedarf an neuen Arbeitsplätzen in der Region
2) Bedarf nach der Erhaltung des kulturellen Erbes
3) Bedarf nach Deinstitutionalisierung in der Region
Alle bisherige Arbeit wurde unentgeltlich durchgeführt mit der Zuwendung, dem Wissen und der Erfahrungen zahlreicher Freiwilliger, die sich der Bedeutung des Projekts und seiner Vorteile für die Gemeinschaft bewußt sind! Für das Gemeinwohl!

Das Museum des Wahnsinns wird von folgenden Organisationen ausdrücklich befürwortet:
1. Von den Mitgliedern der Initiative zur Deinstitutionalisierung in der Region Alpe Donau Adria >>
2. ICOM, Internationaler Museumsrat, Slowenischer Ausschuss >>
3. Universalmuseum Joanneum, Museum im Palais, Graz >>
4. REMA, Early Music in Europe >>
5. Festival Seviqc Brežice >>
6. Festival Ljubljana >>
7. WWF Österreich >>
8. Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark – Pavelhaus >>

Dan spomenikov / Tag des Denkmals, 25.9.2016 od 10.00 do 16.00 ure

V zgodovinsko bogati stavbi, ki je bila nazadnje bolnišnica za psihične bolnike, je zdaj aktiven projekt „Muzej norosti“. Pridite na voden ogled od mostu čez Muro do gradu in odkrivajte kulturno in naravno dediščino okoli gradu. Pri vodenjih skozi grad in razstave bomo predstavili tudi Muzej norosti. Več o zgodovini gradu Cmurek in o gradovih v Sloveniji boste izvedli v predavanju dr. Igorja Sapača.

Dan spomenikov / Tag des Denkmals: Obisk v Muzeju norosti na gradu Cmurek, nedelja, 25. september 2016, Zgornja Velka – Grad Cmurek:
– voden sprehod: ob 10.00 uri, samo pri lepem vremenu (trajanje 2 uri)
– vodenje skozi grad in razstave: ob 12.00, 13.00 ter 14.00 uri (trajanje 30-45 min)
– predavanje dr. Igor Sapač: ob 15.00 uri

Kraj srečanja: most na Muri, slovenska stran (sprehod) / pod staro grajsko lipo (vodenja)

Več na: http://www.tagdesdenkmals.at/steiermark/zgornja-velka-grad-cmurek/

Vljudno vabljeni!

******************

Im geschichtsreichen Schloss Obermureck, das zuletzt eine Anstalt für psychisch Kranke Menschen beherbergte, ist nun das Projekt „Museum des Wahnsinns“ aktiv. Bei einem geführten Spaziergang von der Murbrücke zum Schloss gibt es einen Reichtum an Kultur- und Naturerbe zu entdecken. Näheres zur Baugeschichte von Obermureck und zu den Burgen in Slowenien erläutert Dr. Igor Sapač.

Tag des Denkmals: Ein Besuch im Museum des Wahnsinns, Sonntag, 25. september 2016, Zgornja Velka – Schloss Obermureck:
– Geführter Spaziergang: 10.00 Uhr, nur bei Schönwetter (Dauer ca. 2 Std.)
– Führungen Schloss und Ausstellungen: 12.00, 13.00 und 14.00 Uhr (Dauer ca. 30-45 Min.)
– Vortrag Dr. Igor Sapač: 15.00 Uhr

Treffpunkt: alte Schlosslinde (Führungen) bzw. Murbrücke, slowenische Seite (Spaziergang)

Mehr unter: http://www.tagdesdenkmals.at/steiermark/zgornja-velka-schloss-obermureck/

Herzlich eingeladen!