Marš za Muro, 6. januar 2018

Muzej norosti Trate, ki deluje v javnem interesu ohranjanja kulturne dediščine in je stranka v postopku CPVO za HE Hrastje-Mota, organizira protestni shod za reko Muro. Ta se bo odvil v soboto, 6. januarja 2018

9:30 Cmureški most, Trate: protestni pohod ob reki do Sladkega Vrha

11:30 pri gasilskem domu v Sladkem Vrhu: kulturni program in zborovanje

Prijave na pohod zbiramo na: info@muzejnorosti.eu

MzM_fb

Na tem protestu za Muro bomo zahtevali, da se Muro umakne iz vseh strategij, planov in načrtov ter da se jo razglasi za izključitveno območje in postane del BIOSFERE MURA-DRAVA-DONAVA – EVROPSKA AMAZONKA!

Vsa društva in posameznike, ki se zavzemate za spoštovanje temeljnih državljanskih pravic ter spoštovanje okolja ter naravne in kulturne dediščine, vabimo, da nam po svojih kanalih pomagate širiti vabilo.

Spremljajte nas na FB: Marš za Muro

Na voljo imamo tudi plakate in letake! Dogovorimo se za prevzem!

Pišite na info@muzejnorosti.eu ali kličite na + 386 31 238 877