Muzej norosti se vzpostavi kot mednarodno interdisciplinarno vozlišče za delovanje vseh akterjev, ki segajo na polje fenomena norosti.

Das Museum des Wahnsinns versteht sich als interdisziplinärer Knotenpunkt für die Arbeit aller Akteure, deren Tätigkeit in das Feld des Phänomens des Wahnsinns reicht.